Ventil descarcare termica STS20

MONTAREA SUPAPEI

Supapa termică trebuie montată cât mai aproape posibil faţă de cazan, cu elementul termosensibil imersat în apa din cazan. Există două variante de montaj:

• Pe conducta de ieşire a ACM din cazan (în cazul în care cazanul este dotat cu un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă menajeră), (A)

• Pe racordul de ieşire a schimbătorului de căldură de siguranţă (serpentina de răcire). (B)

CARACTERISTICI:

• Temperatura minimă :-10C;

• Temperatura de deschidere: 97C;

• Temperatura maximă de deschidere: 110C;

• Presiunea maximă :10 bar;

• Debit de descărcare max.: 6,5 mc/h.

SIGURANŢĂ DUBLĂ

Supapa termică STS20 este dotată cu două elemente termosensibile; în cazul defectării unui element, al doilea element va asigura funcţionarea supapei.